M. Kabinet - Skrbni Pregledi

Skrbni pregledi finančnega poslovanja

Skrbni pregled je postopek pridobivanja, preverjanja in analitične obdelave podatkov o poslovno finančnih procesih, z namenom, da:

  • omogočimo podrobnejši vpogled in razumevanje poslovnih procesov družbe
  • zagotovimo identifikacijo ključnih finančnih, operativnih in poslovnih tveganj in s tem lažjo presojo o primernosti nakupne cene

Naše podjejte je sodelovalo v več postopkih nakupov podjetij, kjer smo z našimi ugotovitvami prispevali k identifikaciji tveganj in uspešnim zaključkom transakcijskih poslov.

Neodvisni pregledi poslovanja za banke

Pregled izvedemo za namen odločitve posojilodajalca o financiranju podjetja. Pripravljamo dolgoročne projekcije denarnih tokov s prikazom realne možnosti servisiranja dolga.

Ostale storitve

Ocenjevanje vrednosti
Ocenjevanje vrednosti
Preberi več
Izvedenska mnenja
Izvedenska mnenja
Preberi več
Finančno svetovanjer
Finančno svetovanje
Preberi več
Premoženjsko načrtovanje
Premoženjsko načrtovanje
Preberi več