M. Kabinet - Ocenjevanje vrednosti

Ocenjevanje Vrednosti Podjetij

Vrednotenje izvajamo v skladu z mednarodnimi (Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti) in slovenskimi pravili ocenjevanja vrednosti ter etičnim kodeksom ocenjevanja vrednosti.

V okviru vrednotenja podjetja zagotovimo tudi vrednotenje nepremičnin ali strojev in opreme ter hkrati zagotovimo tudi davčno svetovanje

Vrednotenje izvajamo za naslednje namene:
 • odkup lastnih deležev
 • nakupi in prodaje podjetij
 • prevzemi iz združitve
 • davki
 • računovodsko poročanje
 • dedovanje
 • ločitve zakonskih zvez
 • finančno in poslovno prestrukturiranje
 • dokapitalizacija
 • izključitev manjšinskih delničarjev
 • izstopi družbenikov
 • premoženjsko načrtovanje
 • pridobitev novega financiranja
 • stečaji in likvidacije

Ocenjevanje Vrednosti neopredmetenih sredstev

Glavne skupine določljivih neopredmetenih sredstev so povezane:

 • s trženjem (blagovne znamke, trgovska imena, imena internetnih domen…)
 • s kupci ali dobavitelji (lista kupcev, licenčne pogodbe, pogodbe o oglaševanju…)
 • s tehnologijo (patenti in zaščiteni modeli, formule ali recepti, računalniška programska oprema, model ali posebna vrsta izdelka…)
 • z umetnostjo (igre, knjige, časopisi, filmi, televizija, glasba, fotografije, slike, risbe…)

Vrednotenje neopredmetenih sredstev izvajamo za naslednje namene:

 • nakup ali prodaja
 • davki
 • računovodsko poročanje

Ostale storitve

Izvedenska mnenja
Izvedenska mnenja
Preberi več
Email
Finančno svetovanje
Preberi več
Phone Number
Skrbni pregledi
Preberi več
Fax
Premoženjsko načrtovanje
Preberi več