M. Kabinet - Premoženjsko načrtovanje, priprava strategij in programov

Premoženjsko načrtovanje

Premoženjsko načrtovanje zajema vrednotenje podjetja, davčno in pravno svetovanje. Storitev je posebej uporabna pri prestrukturiranju podjetij, lastniških spremembah v podjetju in v procesu predaje družinskih podjetij na mlajše generacije.

Pri premoženjskem načrtovanju najprej izdelamo oceno vrednosti podjetja. V procesu ocenjevanja zberemo vse pomembne podatke o podjetju in naredimo finančno analizo, pri čemer dodobra spoznamo podjetje in njegovo delovanje. Na podlagi vpogleda v podjetje vam lahko po opravljeni oceni vrednosti svetujemo pri davčni optimizaciji poslovanja ali pa vam predstavimo možne načine izvedbe sprememb v podjetju (prenos lastništva, zamenjava ključnih kadrov, prestrukturiranje…).

Na podlagi predstavljenih davčnih in pravnih rešitev lahko izberete možnost, ki je za vaše podjetje najoptimalnejša. S tem si boste zagotovili optimalno delovanje podjetja v prihodnosti in zadovoljne lastnike, ki so davčno optimizirali svoje premoženje.

Načrtovanje in implementacija poslovnih strategij

Poslovna strategija je pot od sedanjega do želenega stanja, katere cilj je maksimiziranje vrednosti podjetja. Za vas pripravimo dolgoročno strategijo, katere naloga je usklajevanje finančnih, računovodskih in davčnih strategij z namenom povečevanja vrednosti podjetja

Poslovni načrti in investicijski programi

Za vas izdelamo dokument, ki ga potrebujete v različnih razvojnih fazah podjetja.
  • ob ustanovitvi pri iskanju zagonskega kapitala
  • ob financiranju posameznih investicij
  • prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev
  • priprava poslovnih načrtov ob upoštevanju Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

Ostale storitve

Ocenjevanje vrednosti
Ocenjevanje vrednosti
Preberi več
Izvedenska mnenja
Izvedenska mnenja
Preberi več
Finančno svetovanjer
Finančno svetovanje
Preberi več
Skrbni pregledi
Skrbni pregledi
Preberi več