M. Kabinet - Finančno svetovanje

Svetovanje pri pridobivanju virov financiranja

Svetujemo tako pri financiranju z dolgom kot tudi z lastniškim kapitalom. V okviru teh dveh področij uredimo vso potrebno dokumentacijo in aktivno sodelujemo pri procesih pridobivanja sredstev s strani posojilodajalcev ali potencialnih investitorjev.

Svetujemo tudi javnim podjetjem, ki morajo pri zadolževanju v skladu z veljavno zakonodajo najeti neodvisnega finančnega svetovalca.

Svetovanje pri projektnem financiranju

Projektno financiranje je dolgoročno financiranje infrastrukturnih, nepremičninskih in industrijskih projektov, ki temeljijo na pričakovanem denarnem toku projekta. Navadno vključuje tako lastniško investiranje t.i. sponzorjev kot sindicirana posojila bank in drugih finančnih institucij. Financiranje je zavarovano s sredstvi projekta in z denarnim tokom, ki izvira iz projekta.

V okviru projektnega financiranja izvajamo naslednje aktivnosti:
 • načrtovanje denarnih tokov
 • izdelava finančnih konstrukcij
 • izdelava investicijskih (poslovnih načrtov)
 • sodelovanje pri pogajanju z bankami
 • spremljava ustreznosti financiranja infrastrukturnih projektov
 • monitoring upravičene uporabe sredstev projektnega podjetja

Svetovanje pri finančnem prestrukturiranju

Svetujemo pri poslovnem in finančnem prestrukturiranju podjetja na podlagi izvedene analize poslovanja in ugotavljanja prvih znakov, ki zahtevajo spremembe v podjetju.

Pomagamo vam pri izračunu optimalne strukture kapitala in ugotavljanja vzdržne ravni dolga. Na podlagi izračunov pripravimo ciljno strukturo in svetujemo pri pogajanjih s posojilodajalci.

Svetovanje pri združitvah in prevzemih

V okviru svetovanja pri združitvah in prevzemih izvajamo naslednje postopke:
 • izvajanje postopkov pri prodaji oz. nakupu podjetja
 • izvajanje skrbnih pregledov v imenu investitorjev
 • komunikacija s potencialnimi investitorji
 • finančno svetovanje pri oblikovanju transakcijske cene
 • priprava »Fairness opinion« v transakcijskih postopkih

Svetovanje pri javnih razpisih

Za vaše podjetje vodimo celoten postopek priprave dokumentacije in prijave na javne razpise, ki jih razpisujejo:
 • slovenski podjetniški slad
 • slovenske banke
 • Ekosklad
 • Slovenski regionalno razvojni sklad
 • ministrstva
 • evropski kohezijski skladi
 • druge javne institucije ter
 • razpisi na podlagi slovenske strategije pametne specializacije, ki predstavlja osnovo za izvedbo razvojnih naložb v Sloveniji

Ostale storitve

Email
Ocenjevanje vrednosti
Preberi več
Izvedenska mnenja
Izvedenska mnenja
Preberi več
Phone Number
Skrbni pregledi
Preberi več
Fax
Premoženjsko načrtovanje
Preberi več