O M.Kabinet

Učinkovita ekipa je ključ

Kontakt
M.Kabinet - Vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje

2003

Začetek delovanja

M.Kabinet

Vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje, d.o.o.

Podjetje M.Kabinet, d.o.o. je pričelo s poslovanjem v februarju 2003.
Podjetje deluje na področju ocenjevanja vrednosti podjetij in finančnega svetovanja in izvedenstva.
Od začetka delovanja do danes se je dejavnost ocenjevanja razvijala hkrati z razvojem dejavnosti v Sloveniji in v svetu. Milena Kosi je preko Združenja ameriških ocenjevalcev vrednosti in Slovenskega inštituta za revizijo ves čas v stiku z vsemi novostmi na področju ocenjevanja vrednosti podjetij in pregledovanja poročil.

Delovanje M.Kabinet

Podjetje si je pridobilo sloves strokovnega izvajalca storitev.
Glede na to, da je ocenjevanje vrednosti podjetij dejavnost, ki je uporabniki tovrstnih storitev ne potrebujejo vsak dan, predstavljajo naše največje zadovoljstvo stranke, ki se nam zaupajo, nas priporočijo in se ponovno vrnejo.
Danes izvajamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetij in neopredmetenih sredstev, storitve skrbnih pregledov finančnega poslovanja in finančnega izvedenstva. Naše vodilo predstavljajo strokovnost, zaupnost, profesionalno vedenje, poštenost in neodvisnost.

Osnovni Podatki 

M.KABINET

Vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje, d.o.o.

Slovenska cesta 27
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI76831132

Ekipa podjetja M.Kabinet

Milena Kosi

Milena Kosi je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, ASA. V letih samostojnega delovanja je pridobila licenco za davčnega svetovalca in za sodno izvedenko za področje financ in vrednotenja podjetij, ter licenci Ameriškega združenja ocenjevalcev vrednosti za vrednotenje podjetij ter za pregledovanje poročil in vodenje ocenjevalskih projektov (ASA ARM).

Ima dolgoletne izkušnje na področju podjetniških financ, poslovnega in finančnega svetovanja ter ocenjevanja vrednosti podjetij.

FORMALNA IZOBRAZBA IN OSTALA IZOBRAŽEVANJA
  • Univerzitetna diplomirana ekonomistka, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
  • Udeležba na prvi generaciji bančne sole – uspešno opravljen izpit
  • Opravljen izpit za člana uprav družb za upravljanje
  • Pridobljena licenca pri Inštitutu za davčno svetovanje za davčnega svetovalca
  • Slovenski institute za revizijo – pridobljena licenca pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij
  • Redno članstvo v Ameriškem združenju ocenjevalcev
  • Redna udeležba na Advanced Business Valuation Conference v letih od vključno 2007 do vključno Junij 2018 v Pragi in udeležba na seminarju Etich and Appraiser
  • Ameriško združenje ocenjevalcev – pridobljena licenca ASA BV – Accredited Senior Appraiser in Business Valuation in ARM – Appraisal Review and Management
M.Kabinet - Milena Kosi

Mag. Dragan Jovanović

Dragan Jovanović je magister ekonomskih ved (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) ter CFA level II kandidat (CFA je mednarodno priznana licenca, ki združuje finančne strokovnjake po celem svetu).

Ima dolgoletne izkušnje s področja vrednotenja podjetij. Poleg tega pa je sodeloval na številnih projektih s področja sodnega izvedenstva, skrbnega pregleda družb, finančnega prestrukturiranja in finančnega svetovanja.

M.Kabinet - Dragan Jovanović

dr. Amadea Dobovišek

dr. Amadea Dobovišek, je mednarodno izobražena strokovnjakinja za strateški management, direktorica svetovalnega podjetja Publi Una in avtorica odmevnih knjig Učinkovita implementacija tržnih strategij (september, 2019) in Strateško vodenje prodaje (november, 2007).

Sodelovala je s številnim uspešnimi podjetji, pogosto skupaj s tujimi uglednimi strokovnjaki. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena, med drugim tudi s prestižno nagrado Feniks za najboljši svetovalni projekt leta.

Na Fakulteti Doba je nosilka dveh predmetov, predava pa tudi na drugih izobraževalnih inštitucijah za izpopolnjevanje managerjev in na različnih strokovnih dogodkih.

M.Kabinet - Amadea Dobovišek